“Küresel seviyede iddia sahibi olmayan bir eğitimin millîlik vasfı boş sözden ibarettir”

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüzdeki gelişmiş ülkelerin başarılarının gerisindeki en önemli unsurlardan …

seers cmp badge