SAĞLIK SEKTÖRÜ’NÜN GÜNCEL YAPISI SAĞLIK SEKTÖRÜ’NÜN GÜNCEL YAPISI için yorumlar kapalı 1818

Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Türkiye’nin sağlık harcamaları, 2009 yılından bu yana yılda %10’luk bir oranla istikrarlı şekilde büyümekte olup sektör dinamiklerinde çarpıcı bir değişiklik olmaksızın 2015 yılında 105 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti arttırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda; fiziki yapı, araç gereç,insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra,hizmetin sunum şekli, sürekli yenilik ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabet te en belirleyici özellik olarak gösterilmektedir.

Sağlık hizmetleri talebi, yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak hastalık yükünün daha kronik/karmaşık hastalıklara kayması nedeniyle yükselme göstermektedir. OECD seviyeleri ve mevcut üniversiteye giren sayıları göz önüne alındığında, sağlık personeli başta olmak üzere sağlık hizmetleri arzı artış göstermiştir. Toplam hizmet sunucuları sektöründe özelin payı 2009 yılından beri yaklaşık %25 olarak ölçüldüğü yayınlanmıştır. Özel hizmet sunucuları Türkiye sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmek mümkündür. Türkiye, yüksek hizmet kalitesi ve maliyet avantajı nedeniyle sağlık turistlerinin ilgisini çekmek için iyi bir konum yaratmıştır. Türkiye’deki sağlık turizmi sektörü, ziyaretçi sayısı bakımından %15 oranla büyüme göstermiş ve özel hizmet sunucuları için önemli bir potansiyele sahip olmuştur.

Sağlık sektöründeki gelişimin en önemli halkalarından birini “dönüşüm programı” oluşturuyor. Emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve bağ-kur altında ayrı ayrı çalışan üç ayrı sosyal güvenlik kurumu “sosyal güvenlik kurumu” çatısı altında bir araya getiren dönüşüm programı kapsamında şehir hastaneleri de hayata geçiriliyor.2018 sonu için de kamu –özel işbirliğiyle yapılması planlanan hastanelerin yaklaşık 50 bin yatak kapasiteli olması hedefleniyor. bunların içinde ihalesi tamamlanan hastanelerin yatak kapasitesi ise 24 bini buluyor.

Başkentimizde şu anda yürütülmekte olan 3 dev şehir hastanesi projesi yer almaktadır. Bunların ilki Bilkent’te yer alan 2 projeden biri olan Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü projesi 3.704 yatak kapasiteli ve 4.100 kişilik sağlık kadrosu çalıştırılacağı bilgileri yayınlanmıştır. Bilkent Şehir Hastanesi dünyanın üçüncü en büyük hastanesi olacağı, 3.810 yatak kapasiteli, 11 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabini yer alacağı bilgisi yayınlanmıştır. Etlik Şehir Hastanesi Dünya’nın en büyük hastaneleri arasında yer alan Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, 2003 yılında Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm programının bir parçası olarak projelendirildiği bilgisi yayınlanmış olup 1.704 yataklı Ana Hastane, 2.523 yataklı Kadın Hastalıkları Hastanesi, 3.507 yataklı Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 4.369 yataklı KardioVasküler Hastanesi, 5.550 yataklı Onkoloji Hastanesi, 6.474 yataklı Ortopedi Hastanesi, 7.50 yataklı Tedavi ve Teşhis Bölümü, 8.300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 9.100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi yer alacağı belirtilmiştir.

              ONUR  ATAK

Demersan satış pazarlama müdürü

Previous ArticleNext Article

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü için yorumlar kapalı 212241

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükûmetler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Bir FETÖ’cü nasıl anlaşılır? Bir FETÖ’cü nasıl anlaşılır? için yorumlar kapalı 17799

Yalan söylemekte, Kumpas kurmakta, Dikizlemekte, Devlet imkanlarını örgüt için kullanmakta, Kamu ve insanların malına konmakta, Hatta adam öldürmekte uzmandır bunlar! merhamet ve vicdanları yoktur Makam mevki ve para için her şeyi yaparlar

Hak yediler Soru çaldılar, insanlara kumpas kurdular, özellerini teşhir ettiler, o görüntülerle tüm istediklerini aldılar.

Bunlar ne kadar insanlık suçu varsa işledi hala işlemeye devam ediyorlar

40 yıl boyunca sinsi sinsi örgütlendiler.

Suçsuz insanları kumpas kurup hapse attırdılar merhametsizler

Türkiye’nin ve şirketlerin sırlarını sattılar Casusluk yaptılar.

Devleti ele geçirmek için her şeyi yaptılar.

Kaç masum insanın yuvasını yıktılar kim bilir?

Nice esnafı iflas ettirdiler kurdukları kumpaslarla Mallarını ele geçirdiler

Paravan holding ler kurdular insanların Mallarına el kondular.

Karşı çıkanı da ölüme yolladılar…

Vicdandan yoksun, gaddar, zalim merhamet yoksunudur bunlar

Her türlü iftirayı atabilecek, her yalanı söyleyebilecek kadar zalimdirler.

FETÖ terör örgütü kadar zalim, başka bir çete ne duyduk ne gördük!

seers cmp badge